• Nguyễn Thị Diệu
  • BCH Đoàn TNCS HCM
  • bí thư đoàn trường