Báo cáo biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm của giáo viên Nguyễn Thị Bích Mân

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Báo cáo biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm của giáo viên Nguyễn Thị Bích Mân
Loại tài nguyên Sáng kiến kinh nghiệm, Tài liệu - Giáo trình,
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 25/05/2022
Lượt xem 63
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

https://www.canva.com/design/DAE93OwcqxA/FEvDKvlRE_y5J7LJsJXsaA/edit?utm_content=DAE93OwcqxA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton